Ευρωβουλευτής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς | Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2009-2011

Δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ελλάδα δεν αποτελεί το «κακό παιδί» της Ευρώπης. Αποτελεί μια από τις πλέον φιλοευρωπαϊκές χώρες, ευρισκόμενη στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Κι όμως σε πολλές από τις εκφάνσεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής ο εξευρωπαϊσμός της χώρας υπήρξε μάλλον επιφανειακός, με αποτελέσματα που σήμερα όλοι βλέπουμε γύρω μας. Η δύσκολη σημερινή συγκυρία, αποτέλεσμα της άφρονης πολιτικής προηγούμενων δεκαετιών, οφείλει να αποτελέσει αφετηρία για μια εθνική ανασύνταξη, στη βάση πραγματικής φιλοπατρίας και ευρωπαϊκού πνεύματος και με στόχο την ανθρωπιστική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική πρόοδο των λαών της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, η δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίσταται ακόμη σημαντικότερη. Εμείς οι Ευρωβουλευτές, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού λαού, έχουμε το καθήκον της υπεράσπισης των συμφερόντων του αλλά και της υπενθύμισης των υποχρεώσεών του. Έχουμε το χρέος της καλλιέργειας ενός νέου πατριωτισμού, αλλά και της ανάδειξης του κοινού ευρωπαϊκού πνεύματος που οδήγησε στο μοναδικό δημιούργημα της ευρωπαϊκής «ομοεθνίας» των 500 εκατομμυρίων κατοίκων της πάλαι ποτέ διαιρεμένης Ευρωπαϊκής ηπείρου.
Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν απολογισμό των δράσεών μου στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μου.

Σας ευχαριστώ,
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Download:

pdfpdf  |  epubepub