Αρχική ΣελίδαΟ ΕυρωβουλευτήςΤο ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτική ΕργασίαΕπικαιρότηταΕπικοινωνίαΠολυμέσα

 
Αρχική Σελίδα \ Θέματα
|

Ανασκόπηση της Συνόδου Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (Απρίλιος 2014)

Τελευταία Σύνοδος πριν από τις εκλογές του Μαΐου για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα είχαν οι ευρωβουλευτές σε αυτήν την Ολομέλεια στο Στρασβούργο, όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση της τρέχουσας θητείας. Αυτή η συνεδρία ήταν επίσης το μεγάλο φινάλε του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τραπεζική Ένωση και άλλες σχετικές εκθέσεις.

«Η Τραπεζική Ένωση θα συμβάλλει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα και ως εκ τούτου στην οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της δυνατότητας των τραπεζών να παρέχουν δάνεια προς την πραγματική οικονομία και τις ΜΜΕ», ανέφερε στη συζήτηση η αντιπρόεδρος της Ομάδος του ΕΛΚ, Corien Wortmann-Kool.

Ο αντιπρόεδρος της Ομάδος του ΕΛΚ Gunnar Hökmark, υπεύθυνος για την Έκθεση σχετικά με την οδηγία για την Τραπεζική Επανάκτηση και Επίλυση, πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι θα υπάρχουν ίδιοι κανόνες και για τα 28 κράτη μέλη καθώς και μια Τραπεζική Ένωση σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν σταθερό τραπεζικό τομέα».

Περισσότερα εδώ.

100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο

«Εδώ, σε αυτό το Κοινοβούλιο, ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι γεγονότα όπως εκείνα του 1914 και 1939 δεν θα επαναληφθούν. Καθήκον μας ως φιλοευρωπαίοι βουλευτές είναι να αγωνιζόμαστε για μεγαλύτερη ολοκλήρωση, για την οικοδόμηση κοινών πολιτικών και να συμμετέχουμε στη δημιουργία ενός χώρου εταιρικής σχέσης για την ειρήνη και ευημερία στην ήπειρό μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδος του ΕΛΚ Joseph Daul στην τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια  σχετικά με τον εορτασμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Περισσότερα εδώ.

Άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Υπέρ νέων κανόνων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζόμενους, για τη βελτίωση των συντάξεων για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους καθώς και για ασφαλέστερα προϊόντα ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές. Υπερψηφίστηκε επίσης Έκθεση σχετικά με τα νέα εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία για τα παιδιά.

Νέοι κανόνες για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, μείωση κατά 80% της χρήσης πλαστικής σακούλας, Οδηγία για την απόσπαση των εργαζόμενων καθώς  και καλύτερος έλεγχος για τα τρόφιμα, ήταν μεταξύ των σημαντικών Εκθέσεων που εγκρίθηκαν σε αυτήν την Ολομέλεια.

Πριν την λήξη της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθετηθήκαν επίσης Εκθέσεις για ευκολότερη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης καθώς και για τη χρηματοδότηση και  τους κανόνες που πρέπει να σέβονται τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα, λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας.

Τις κυριότερες ανακοινώσεις της ομάδας του ΕΛΚ μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Την αναλυτική ατζέντα της παραπάνω Ολομέλειας μπορείτε να την βρείτε εδώ.Πλήθος αναγνώσεων: 1400 

Διαβάστε επίσης: | Όλες οι ανακοινώσεις »

  © Copyright 2017 -- Ιωάννης Α. Τσουκαλάς www.tsoukalas.org

¶äåéá Creative CommonsÔï Ýñãï ìå ôßôëï MEP Tsoukalas website áðü ôïí äçìéïõñãü MEP Ioannis A. Tsoukalas äéáôßèåôáé ìå ôçí Üäåéá Creative Commons ÁíáöïñÜ Äçìéïõñãïý - Ìç ÅìðïñéêÞ ×ñÞóç - Ðáñüìïéá ÄéáíïìÞ 3.0 Ìç åéóáãüìåíï .