Αρχική ΣελίδαΟ ΕυρωβουλευτήςΤο ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτική ΕργασίαΕπικαιρότηταΕπικοινωνίαΠολυμέσα

 
|
Αρχική Σελίδα \ Επικαιρότητα \ Θέματα \ Ψηφιακή Ευρώπη

Ψηφιακή Ευρώπη
Προσπάθεια για δημιουργία ευκολονόητων κειμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Απάντηση Μπαρόζο στον Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά

Διαβάστε τη συνέχεια »

Υποχωρεί στην τρίτη θέση η Ευρώπη στους υπερυπολογιστές

Απάντηση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Κρους στον Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά

Διαβάστε τη συνέχεια »

Κατάργηση του μαθήματος της πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ερώτηση των Ευρωβουλευτών της ΝΔ. Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά και Γεωργίου Παπαστάμκου σχετικά με την κατάργηση του μαθήματος της πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Διαβάστε τη συνέχεια »

Μετάβαση στο πρωτόκολλο διαδικτυακών διευθύνσεων IPv6

Ερώτηση των Ευρωβουλευτών της ΝΔ. Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά και Γεωργίου Παπαστάμκου σχετικά με την μετάβαση στο πρωτόκολλο διαδικτυακών διευθύνσεων IPv6.

Διαβάστε τη συνέχεια »

Αξιοποίηση μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ. Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά σχετικά με την αξιοποίηση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών.

Διαβάστε τη συνέχεια »Πλήθος αναγνώσεων: 2704  

  © Copyright 2017 -- Ιωάννης Α. Τσουκαλάς www.tsoukalas.org

¶äåéá Creative CommonsÔï Ýñãï ìå ôßôëï MEP Tsoukalas website áðü ôïí äçìéïõñãü MEP Ioannis A. Tsoukalas äéáôßèåôáé ìå ôçí Üäåéá Creative Commons ÁíáöïñÜ Äçìéïõñãïý - Ìç ÅìðïñéêÞ ×ñÞóç - Ðáñüìïéá ÄéáíïìÞ 3.0 Ìç åéóáãüìåíï .