Αρχική ΣελίδαΟ ΕυρωβουλευτήςΤο ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτική ΕργασίαΕπικαιρότηταΕπικοινωνίαΠολυμέσα

 
|
Αρχική Σελίδα \ Πολυμέσα \ Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


» Ομάδες Επισκεπτών
» Ο Ευρωβουλευτής
» Τα παρασκήνια της Ολομέλειας
» Η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο
» 28 Μαρτίου 2012: EU Leadership in Robotics
» 2010-11-03 Το μοντέλο της αποκεντρωμένης ανάπτυξης και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
» 2010-09-24 Ο Ι. Α. Τσουκαλάς για τα βιομετρικά δεδομένα
» 2009-10-14 1η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για την Καινοτομία
» 35th EU-Australia Interparliamentary Meeting
» 2012-06-19 Ενίσχυση της έρευνας στις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες στην Ευρώπη: Ορίζοντας 2020 και ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές
» 2012-06-18 Book launch "The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture" / Παρουσίαση βιβλίου "Ο ψηφιακός δημόσιος τομέας: Θεμέλια για έναν ανοικτό πολιτισμό"
» 2012-10-10 Why Researchers and Academics want a clear Open Access policy in Horizon 2020 / Γιατί ερευνητές και ακαδημαϊκοί θέλουν μια σαφή πολιτική ανοιχτής πρόσβασης στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
» 2012-10-10 Launch event for World Sight Day 2012/ Δείπνο εργασίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης 2012
» 2012-10-16 Working Breakfast "Enabling excellence in European research: ESFRI BMS Research Infrastructures and Horizon 2020" / Πρωινό εργασίας "Ενεργοποίηση της αριστείας της Ευρωπαϊκής έρευνας ESFRI BMS ερευνητικές υποδομές και Ορίζοντας 2020"
» 2012-10-09 4th European Innovation Summit - “Building Bridges-Creating Synergies” / 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καινοτομίας - "Building Bridges-Creating Synergies"
» 29-10-2012 World Stroke Day/ Παγκόσμια Ημέρα για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
» 2013-01-30 Dinner debate: How can EU programmes help unlock SMEs’ innovation potential
Γεύμα εργασίας: Πως μπορούν τα προγράμματα της ΕΕ να βοηθήσουν στην καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
» 2013-02-14 Ημερίδα πληροφόρησης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
» 2013-02-19 Stakeholders Forum: Towards a Knowledge and Innovation Community (KIC) on Added-value Manufacturing
» 2013-04-02 Ενισχύοντας την Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση / Reinforcing Innovation in Europe
» 2013-10-12 Δείπνο εργασίας με θέμα την καλύτερη διαχείριση των εγκεφαλικών επεισοδίων/ Dinner debate on reducing the stroke burden in Europe and the better management of Atrial Fibrillation
» 2013-10-01 Δείπνο εργασίας για την ανάγκη χάραξης συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τύφλωση και τα προβλήματα όρασης/ Dinner Debate on Blindness, the invisible threat-How can Europe respond?
» 2013-11-14 Innovating our way out of the crisis – επίσκεψη Ennovation 2013 στις Bρυξέλλες
» 2014-01-31 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη - Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη
» 2014-02-19 «Ορίζοντας 2020» και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) : Τα νέα εργαλεία για την ανάδειξη των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου σε κέντρα επιστημονικής αριστείας
Πλήθος αναγνώσεων: 4462  

  © Copyright 2017 -- Ιωάννης Α. Τσουκαλάς www.tsoukalas.org

¶äåéá Creative CommonsÔï Ýñãï ìå ôßôëï MEP Tsoukalas website áðü ôïí äçìéïõñãü MEP Ioannis A. Tsoukalas äéáôßèåôáé ìå ôçí Üäåéá Creative Commons ÁíáöïñÜ Äçìéïõñãïý - Ìç ÅìðïñéêÞ ×ñÞóç - Ðáñüìïéá ÄéáíïìÞ 3.0 Ìç åéóáãüìåíï .