Αρχική ΣελίδαΟ ΕυρωβουλευτήςΤο ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτική ΕργασίαΕπικαιρότηταΕπικοινωνίαΠολυμέσα

 
H χώρα αποκλίνει ραγδαία από τον ευρωπαϊκό τύπο ανάπτυξης


"Τι κρατάω από την 5ετή μου παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο".

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξής μου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στις 27 Ιουλίου 2014

  • Τι κρατάτε από την 5ετή παρουσία σας στο ευρωκοινοβούλιο και που εστιάσατε την δράση και το ενδιαφέρον σας;

Κρατώ την δύσκολη περίοδο της πολλαπλής κρίσης ταυτότητας της ίδιας της Ευρώπης, των θεσμών της, της οικονομικής και κοινωνικής της ιδεολογίας και την δυσκολία της Ελληνικής εκπροσώπησης σε μια περίοδο που οι μηχανισμοί Δυσφήμισης είχαν καταστήσει την χώρα πράδειγμα προς αποφυγή...

H χώρα αποκλίνει ραγδαία από τον ευρωπαϊκό τύπο ανάπτυξης


Ψηφιακή Ευρώπη
Η Ευρώπη του 2020
Ο Κόσμος του 2025
Έρευνα - Καινοτομία
Ενέργεια
Σπάνιες γαίες


   Δημοφιλέστερα

   Δηλώσεις
Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

2014-01-30 Συνέντευξη του Ι. Α. Τσουκαλά στην εκπομπή «Σε πρώτο Ενικό»

Ερευνητική Πολιτική Καινοτομία Νέες Τεχνολογίες Ενέργεια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αλιεία Περιβάλλον Λειτουργία της ΕΕ Fisheries Energy Environmental Issues Research Policy ITRE PETI PECH Νομοθεσία Ανασκόπηση Start-ups

  © Copyright 2017 -- Ιωάννης Α. Τσουκαλάς www.tsoukalas.org

¶äåéá Creative CommonsÔï Ýñãï ìå ôßôëï MEP Tsoukalas website áðü ôïí äçìéïõñãü MEP Ioannis A. Tsoukalas äéáôßèåôáé ìå ôçí Üäåéá Creative Commons ÁíáöïñÜ Äçìéïõñãïý - Ìç ÅìðïñéêÞ ×ñÞóç - Ðáñüìïéá ÄéáíïìÞ 3.0 Ìç åéóáãüìåíï .